Sound healing, som också kallas ljudterapi, har praktiserats sedan urminnes tider. Begreppet ljudterapi bygger på idén att varje del av din kropp skapar en vibration som resonerar på ett visst sätt. Med andra ord är vibrationshealing baserad på idén att allt i universum – inklusive våra kroppar – är i ett vibrationstillstånd. Man använder helt enkelt ljudets vibrationer för att främja läkning, avslappning och egenvård. Vibrationerna har kraftfulla energier med positiv inverkan på vår mentala och fysiska hälsa. Sound healing är känt för att främja inre balans och harmoni och kan användas för att lindra stress, ångest och depression.

När din kropp är i obalans kan sjukdomar uppstå. Det vill säga, sjukdom orsakas av blockering som hindrar organet i fråga från att vibrera vid sin hälsosamma frekvens. Ljudhealing fungerar genom att skicka ljudvågor genom hela kroppen, vilket ger harmoni genom svängning och resonans. Detta hjälper till att återställa kroppens balans, vilket i sin tur hjälper dig att läka.

Klangskålar används ofta i samband med ljudterapi. En typ av skål som vanligtvis används i detta avseende är känd som sångskålar i kristall, som också är kända som sångskålar i kvarts eller sångskålar i glas. Olika alternativa hälsoutövare tror att användningen av dessa skålar kan ha en betydande positiv effekt på läkningen av ditt sinne och din kropp, särskilt när de kombineras med positiva affirmationer i form av mantran och sånger.  

En av anledningarna till användningen av sångskålar i kristall är tron att våra kroppar är gjorda av kristallina strukturer. Av denna anledning tror man att sångskålar av kristall har en betydande inverkan på alla organ och celler i din kropp. Dessutom tror vissa alternativvårdsutövare att din hjärnvågsfrekvens och ditt medvetandetillstånd kan laddas positivt av de vibrationer som skapas under ljudskålsmeditation.
Kristallsångskålar är unika inom instrumentens historia. Deras ”strängar” löper inom resonansutrymmet medan andra instrument har strängar som löper ovanför. Ett antal typer av ljudskålar används i terapeutiska miljöer och används av vårdpersonal och musikterapeuter. 

Sångskålar i kristall är gjorda av ren kvarts (i huvudsak 99,8 % kiselkvarts) och sand i en snurrande form, i en process som värmer blandningen till cirka 4000 grader.

Sångskålar i kristall är klara eller frostade och tillverkas i en mängd olika storlekar från 5 till 24 tum. Skålar i klar kristall är i allmänhet lättare, mindre och kan spelas medan de hålls i handen. Under tillverkningsprocessen kan kristallskålar “programmeras” för att skapa specifika ljud med hjälp av digital teknik, beroende på individuella behov. När de spelas samtidigt harmoniserar vissa skålar med varandra.

villoeco halsohuset marsta sigtuna kommun sound healing

Kroppen har en naturlig affinitet till kvarts. På molekylär nivå innehåller våra celler kiseldioxid, som balanserar våra elektromagnetiska energier. Kristall fungerar som en oscillator, förstorar och överför ren ton. Eftersom ljudet påverkar hjärnvågsaktiviteten kan man gå in i ett förändrat medvetandetillstånd. Eftersom olika delar av hjärnan påverkas är det troligt att de frisätter olika hormoner och neurokemikalier.

Man tror att sångskålar i kristall producerar ett vibrationsljud som resonerar med kroppens chakra. En serie rena kristallskålsterapier sägs hjälpa till att återställa balansen i din kropp till optimal hälsa. Denna terapi tros överföra energi till din aura och direkt påverka din hjärnvågsaktivitet, vilket stöder ett förbättrat medvetandetillstånd. Olika alternativa hälsoutövare tror att sångskålar i kristall är kraftfulla verktyg som kan hjälpa till att läka mentala och fysiska sjukdomar.

Historia och ursprung för sångskålar i kristall

Klangskålar började sin resa i buddhismens antika tid. Man tror att klangskålar var en integrerad del av utövandet av buddhismen. Trots detta ursprung har ljudterapi färdats över många religioner och kulturer under hela sin historia.
Betydelsen av ljud, och dess viktiga roll för att stödja den mänskliga anden och vår fysiska, mentala och känslomässiga hälsa, har varit välkänd genom generationerna. Våra förfäder utövade ljud- och vibrationsterapi för att resonera med kroppens energicentra eller chakran och stödja optimal hälsa.

I början av deras historia tillverkades klangskålar av olika metaller. I enlighet med en gammal tibetansk formel var många klangskålar gjorda av “panchaloga”, vilket är ett sanskritord som betyder en legering av fem metaller som innehåller koppar, zink, järn och spår av guld och silver. Dessa skålar är allmänt kända som tibetanska sångskålar.
Även om metallskålar fortfarande är mycket vanliga, har modern teknik gjort det möjligt att uppfinna sångskålar i kristall, som kräver komplexa tillverkningsprocesser och förmågan att värma kristall och sand till extrema temperaturer. Idag tror många alternativa hälsoutövare att rena kvartskristaller i hög grad främjar vår kropps allmänna hälsa.  Som ett resultat vill många dra nytta av vad som tros vara egenskaperna hos helande kristaller.

Hur sångskålar i kristall tillverkas

Sjungande kristallskålar är mestadels gjorda av ett naturligt element: ren kvarts. Dessa kristaller formas till 4000 grader, vilket är en temperatur vid vilken de flesta föroreningar bränns bort. Olika tillverkningsmetoder används för olika typer av kvartssångskålar. Till exempel, för att göra frostade skålar, spinns formen i form, medan för att göra klara skålar används kvartsrör. Klangskålar kan också tillverkas med hjälp av olika typer av kvarts. Till exempel är sångskålar i rosenkvarts en populär variant.

Under tillverkningsprocessen är det mycket viktigt att ta hänsyn till tonen i ljudet som kommer att produceras av slutprodukten. Frostade skålar har en oktav högre ton jämfört med klara kvartssångskålar.

Varje klangskål i kvarts är digitalt anpassad till den musikaliska skalan – C, D, E, F, G, A, B – som relaterar till olika chakran i din kropp. Större skålar producerar djupare ljud som har en mer jordnära effekt och resonerar starkare med den fysiska aspekten. Mindre skålar har en högre tonhöjd som stimulerar högre chakran och resonerar mer med den andliga aspekten.

Vad gör kvartssångskålar speciella

Varje cell i människokroppen har en geometrisk kristallin struktur. Detta hjälper din kropp att resonera med frekvenserna hos kvartskristaller. Eftersom kvartskristallskålar har förmågan att anpassa sig till ditt chakra används de ofta och anses vara effektiva sångskålar. De kan också producera de renaste ljuden, vilket kan vara idealiskt för meditation och healing av sångskålar.
Sångskålar i klar kvarts innehåller sju regnbågsfärger som stimulerar sju energicentra eller chakran i din kropp. Detta hjälper till att läka lyssnaren genom att överföra rent ljus till den mänskliga auran. Vissa alternativa hälsoutövare tror att denna process utvidgar din medvetenhet och ger en positiv förändring i ditt medvetande, vilket hjälper dig att anpassa dig till ditt sanna, ursprungliga jag. Man tror också att kvartskristaller har förmågan att balansera ditt elektromagnetiska fält under meditation med klangskålar.

Vissa energihälsoutövare hävdar också att sångskålar i kristall är mest effektiva i förhållande till andra metallskålar enligt teorin att metall är främmande för människokroppen. Vidare tror man att sångskålar av kristall är anpassade för att matcha den frekvens som finns i människokroppen och att detta gör dem till den mest dynamiska och moderna typen av verktyg som används för ljudskålsterapi. Det är också av denna anledning som många tror att sångskålar i kristall är de bästa sångskålarna.

Chakran och färger

Ljudet av kristallskålar motsvarar oktaven av ljudet i vår eteriska kropp. Ljud kan översättas till färg och kroppen kan ses som en synlig frekvens som producerar ett aurafärgfält som speglar våra emotionella medvetandetillstånd och därmed vår fysiologiska status. Ren kvartskristall innehåller hela spektrumet av ljus och dessa skålar använder specifika färger som kompletterar varje chakra:

 ChakraColorNote
CrownVioletB
BrowIndigoA
Zeal PointMagentaG#
ThroatBlueG
ThymusTurquoiseF#
HeartGreenF
Solar PlexusYellowE
NavelOrangeD
RootRedC

Sound healing hos Villoeco

Om du är intresserad av Sound healing är du varmt välkommen till Villoeco Hälsohuset. Här arbetar terapeuter som kan guida dig genom processen. 

Under en healingsession lägger du dig ner i en mysig och bekväm miljö, blundar och fokuserar på ljuden från musikinstrument som gong, klangskålar, vindspel och andra liknande instrument.

Under våra healingsessioner vi använder bland annat Meinl Sonic Energy kristallsångskålar. Detta chakraset innehåller sju sångskålar gjorda av kvarts med hög renhet som ger en fantasisk, långvarig resonans. Dessa sångskålar skapar en trevlig aura med sitt ljud. Deras långvariga, sfäriska toner sprids så att energin känns i hela rummet. Vi spelar på sångskålar inställda på C, D, E, F, G, A och B vid 432 Hz. Läs mer om våra seanser och klasser https://villoeco.se/villoeco-halsohuset/ . Vill du boka sound healing tryck på länken https://www.bokadirekt.se/boka-tjanst/villoeco-halsohuset-55950/sound-healing-med-kristallsangskalar-2989899