En saltpipa är en inhalator som innehåller saltpartiklar och altpipor kan användas vid saltterapi, även känt som haloterapi. Haloterapi är en alternativ behandling där man andas in salt luft som, enligt anekdotiska bevis och vissa förespråkare för naturlig läkning, kan lindra följande:

Andningsbesvär, t.ex. allergier, astma och bronkit
Psykologiska tillstånd, såsom ångest och depression
Hudåkommor som akne, eksem och psoriasis

Om saltrör, hur de kan lindra vissa hälsotillstånd och hur man använder dem

Saltpipor och KOL

Det finns påståenden om att haloterapi är en fungerande behandling mot KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). KOL är en lungsjukdom som kännetecknas av blockerat luftflöde. Den orsakas av långvarig exponering av partiklar och irriterande gaser, ofta från cigarett rökning.

Om du har diagnostiserats med KOL har du en ökad risk att utveckla tillstånd som lungcancer och hjärtsjukdomar.

I en studie från 2007 drog Trusted Source slutsatsen att inhalationsterapi med torrt salt kan stödja primär medicinsk behandling av KOL genom att förbättra ansträngningstoleransen och livskvaliteten.

Studien visade dock också att den inte uteslöt möjligheten av en placeboeffekt och föreslår att ytterligare kliniska studier behövs. Det har inte gjorts några studier sedan dess som visat att saltinhalatorer var effektiva.

Saltpipa / saltinhalator sensecare Himalayasalt köpa billigt villoeco.se

Denna miljövänliga, påfyllningsbara saltpipa/saltinhalator 60gr är en ”pipa”” innehållande naturligt Himalayasalt och kan vara till en stor hjälp och lindra vid luftvägsbesvär ex.astma. När du har använt din saltpipa / saltinhalator enligt medföljande instruktion så kan du rengöra din saltpipa genom att ta bort bottendelen på saltpipa och då tömma ut förbrukat Himalaya salt och sedan rengöra din saltpipa /saltinhalator med ljummet vatten och sedan torka torr, därefter fyller du på pipan igen med påfyllnadssaltet som du kan köpa till. Därefter kan du åter använda din saltinhalator.

Saltrör och astma

Asthma and Allergy Foundation of America (AFFA) menar att det är osannolikt att haloterapi kommer att göra din astma bättre.

AFFA anger också att haloterapi är “sannolikt säkert” för majoriteten av personer med astma. Eftersom reaktionerna kan variera för olika personer föreslår de dock att patienter med astma undviker haloterapi.

Fungerar saltinhalatorer?

American Lung Association (ALA) menar att saltbehandling kan lindra vissa KOL-symtom genom att göra slemmet tunnare och lättare att hosta upp.

ALA konstaterar dock att det “saknas evidensbaserade resultat för att skapa riktlinjer för patienter och läkare om behandlingar som saltterapi”.

En studie från 2013 Trusted Source på effekten av 2 månaders haloterapi på patienter med bronkiektasi som inte hade cystisk fibros visade att saltterapi inte påverkade vare sig lungfunktionstester eller livskvalitet.

I en granskning från 2013 som publicerades i International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease fann man otillräckliga bevis för att rekommendera haloterapi vid KOL.

I granskningen föreslogs att högkvalitativa studier behövs för att fastställa effekten av saltbehandling vid KOL.

Olika typer av saltbehandling:

Saltterapi administreras vanligtvis vått eller torrt.

 • Torr saltbehandling
 • Torr haloterapi förknippas med naturliga eller konstgjorda saltgrottor.

En konstgjord saltgrotta är ett svalt område med låg luftfuktighet där mikroskopiska saltpartiklar släpps ut i luften av en halogenera. En konstgjord saltgrotta är ett svalt område med låg luftfuktighet där mikroskopiska saltpartiklar släpps ut i luften av en halogenerat.

Saltpipor och saltlampor är vanligtvis baserade på torr haloterapi.

 • –         Våt salt terapi
 • –         Våt saltterapi baseras på saltlösningar, med hjälp av:
 • –         Skrubbningar med salt
 • –         Saltbad
 • –         Flotationstankar
 • –         Nebulisatorer
 • –         Gurglande lösningar
 • –         Netikannor

Så här använder du en saltpipa:

Om din saltinhalator inte är för fylld med salt placerar du saltkristaller i kammaren längst ner på saltpipan.

Andas genom öppningen längst upp på saltpipan och dra långsamt in den saltfyllda luften djupt ner i lungorna. Många förespråkare av saltpipor föreslår att man andas in genom munnen och ut genom näsan.

Många förespråkare av saltpipor föreslår att du håller kvar saltluften i 1 eller 2 sekunder innan du andas ut och använder din saltpipa i 15 minuter varje dag.

Rådgör med din läkare innan du använder en saltpipa eller någon annan saltbehandlingsmetod.

Himalaya och andra typer av salt

Många förespråkare av saltinhalatorer föreslår att man använder Himalayasalt, som de beskriver som ett mycket rent salt utan föroreningar, kemikalier eller gifter.

De menar också att Himalayasalt har 84 naturliga mineraler som finns i din kropp.

Vissa förespråkare av haloterapi föreslår att man använder gamla Halite-saltkristaller från saltgrottor i Ungern och Transsylvanien.

Ursprunget till saltterapi

I mitten av 1800-talet observerade den polske läkaren Feliks Boczkowski att saltgruvarbetare inte hade samma andningsbesvär som andra gruvarbetare.

I mitten av 1900-talet observerade sedan den tyske läkaren Karl Spannagel att hans patienter hade förbättrat sin hälsa efter att ha gömt sig i saltgrottor under andra världskriget.

Dessa observationer låg till grund för uppfattningen att haloterapi kan vara bra för hälsan.

Att ta med sig

Det finns en hel del anekdotiska bevis som stöder fördelarna med haloterapi. Men det finns också en brist på högkvalitativa studier som har genomförts för att fastställa dess effektivitet.

Haloterapi kan levereras genom ett antal metoder, inklusive:

 • Saltrör
 • Bad
 • Skrubbning med salt

Innan du provar en saltpipa eller någon annan ny typ av behandling, kontakta din läkare för att se till att det är säkert baserat på din nuvarande hälsonivå och de mediciner du tar.

salt rum halo
terapi

Näring

Är rosa Himalayasalt bättre än vanligt salt?

Rosa Himalayasalt är mindre bearbetat än bordssalt och kan innehålla spårämnen och mineraler. Det kan ge hälsofördelar.

Rosa Himalayasalt är en typ av salt som är naturligt rosa till färgen och som utvinns nära Himalaya i Pakistan.

Många människor hävdar att det är laddat med mineraler och ger otroliga hälsofördelar.

Av dessa skäl anses rosa Himalayasalt ofta vara mycket hälsosammare än vanligt bordssalt.

Det finns dock lite forskning om rosa Himalayasalt, och andra människor insisterar på att dessa extravaganta hälsopåståenden inte är något annat än spekulationer.

Den här artikeln tar upp de viktigaste skillnaderna mellan rosa Himalayasalt och vanligt salt och utvärderar bevisen för att avgöra vilken typ av salt som är hälsosammare.

Vad är salt?

Salt är ett mineral som till största delen består av natriumklorid.

Salt innehåller så mycket natriumklorid – cirka 98 viktprocent – att de flesta människor använder orden “salt” och “natrium” synonymt.

Salt kan framställas genom förångning av saltvatten eller utvinning av fast salt från underjordiska saltgruvor.

Innan det når din livsmedelsbutik genomgår bordssalt också en raffineringsprocess för att avlägsna orenheter och andra mineraler förutom natriumklorid.

Ibland tillsätts klumpförebyggande medel för att absorbera fukt, och jod ingår ofta för att hjälpa konsumenterna att förebygga jodbrist.

Människan har använt salt för att smaksätta och konservera livsmedel i tusentals år.

Intressant nog spelar natrium också en viktig roll i flera biologiska funktioner, inklusive vätskebalans, nervledning och muskelkontraktion.

Av den anledningen är det absolut nödvändigt att få i sig salt, eller natrium, via kosten.

Många läkare hävdar dock att för mycket natrium kan leda till högt blodtryck och hjärtsjukdomar, även om ny forskning har ifrågasatt denna gamla sanning.

På grund av de potentiella riskerna med att konsumera för mycket bordssalt har många människor börjat använda rosa Himalayasalt, eftersom de tror att det är ett hälsosammare alternativ.


Salt består till största delen av natriumklorid och hjälper till att reglera viktiga processer i kroppen. De potentiellt skadliga effekterna av för mycket salt har fått många människor att börja använda rosa Himalayasalt istället.
Vad är rosa himalayasalt?
Rosa Himalayasalt är ett rosafärgat salt som utvinns från Khewra Salt Mine, som ligger nära Himalaya i Pakistan.
Khewra-saltgruvan är en av de äldsta och största saltgruvorna i världen.
Det rosa Himalayasalt som utvinns ur denna gruva tros ha bildats för miljontals år sedan genom avdunstning från forntida vattensamlingar.
Saltet utvinns för hand och bearbetas minimalt för att ge en oraffinerad produkt som är fri från tillsatser och anses vara mycket mer naturlig än bordssalt.
Precis som bordssalt består rosa Himalayasalt till största delen av natriumklorid.
Den naturliga skördeprocessen gör dock att rosa Himalayasalt innehåller många andra mineraler och spårämnen som inte finns i vanligt bordssalt.
Vissa uppskattar att det kan innehålla upp till 84 olika mineraler och spårämnen. Faktum är att det är just dessa mineraler, särskilt järn, som ger saltet dess karakteristiska rosa färg.